Plexus Energy - EMR B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud

Plexus Energy

Plexus Energy B.V.

Your partner in Green Earth Energy

Kan men met Biogas Installaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en daarbij niet in de rode cijfers terecht komen?

Ja.... Indien men....

  • Geen levensmiddelen in de vergisters gooit, en de akkerbouw producten weer op de vrije markt verkoopt.
  • Uitsluitend energie opwekt uit biogene reststromen die als bijproduct uit de akkerbouw of de veeteelt komen.

Lees verder ......
Telefoon : 0031-(0)45-523 34 32
E-mail :
EMR B.V. - Heerlen (NL)
Een Uitdagend Perspectief..
Terug naar de inhoud