Technisch Manager Elektrotechniek & Automatisering - EMR B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud
Functieprofiel Technisch Manager Elektrotechniek & Automatisering:

U bent eindverantwoordelijk voor alle elektrische/elektronische onderhoudsactiviteiten van het machinepark, de gebouwen en de terreinen. U leidt uw afdeling op zowel operationeel, tactisch als strategisch vlak. U heeft bijzondere aandacht voor de optimale inzet van personeel en machines, veiligheid, orde en netheid.
 
Veiligheid, continu verbeteren, productietechnisch rendement, kostenefficiëntie en people management zijn sleutelbegrippen in al uw werkzaamheden.


Volgende verantwoordelijkheden behoren o.a. tot het takenpakket:

 • U zorgt voor de organisatie en opvolging van alle werkzaamheden volgens de geldende richtlijnen en met de juiste hulpmiddelen, gebruik makend van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen zoals omschreven in de standaarden.
 • U draagt actief bij tot het verbeteren van de technische beschikbaarheid en kwaliteit van al de machines (storingsanalyse, controles,…). Dit doet u door het optimaliseren van alle onderhoud gerelateerde werken en een standaardisatie voor het machinepark.  
 • U zorgt voor het optimaal inzetten, opleiden en aansturen van de medewerkers. Hierbij stuurt u 6 directe medewerkers aan (+/-40 indirect). U coacht hen en staat mee in voor hun persoonlijke en technische ontwikkeling.
 • U instrueert buitenfirma’s  en volgt ook hun werkzaamheden op.
 • U heeft een voorbeeldfunctie en draagt bovendien zorg voor een goede, positieve werksfeer.
 • U coördineert de werkzaamheden en werkverdeling. U zorgt voor de optimale bezetting van de afdeling en staat samen met de HR-dienst in voor de aanwervingen van nieuwe medewerkers.
 • U loopt een wachtdienst van +/- 1 op 5 weken om de continuïteit te verzekeren.
 • U stelt samen met de medewerkers werkinstructies en processen op. Jullie brengen hierbij eveneens risico’s in kaart en stellen processen op ter vermijding van incidenten.
 • U optimaliseert alle onderhoudsuitgaven door kritisch te kijken naar alle kosten en het gebruik van materialen en gereedschappen.
 • In het kader van onze PE&i -filosofie (Performance Engine & I) denkt u mee na over verbeterprojecten die de efficiëntie en effectiviteit van uw functie en/of afdeling ten goede komen.
 • Veiligheid staat voorop in uw dagelijkse werking. U volgt daartoe zelf nauwgezet de veiligheidsvoorschriften en ziet erop toe dat ze door iedereen nageleefd worden.
 

Uw profiel:

 • U bent master of bachelor in een technische richting, zoals elektromechanica, industrieel ingenieur, werktuigbouw, elektromechanica, …
 • U heeft een zeer goede kennis van E/E en automatisatie.
 • U heeft kennis en ervaring binnen een maintenance organisatie in een productieomgeving.
 • U bent een gedreven en charismatische People manager met goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Kennis van het SAP systeem is een pluspunt.
 • U kan zelfstandig werken en bent hands-on.
 • U bent een stressbestendige probleemoplosser.


Ons aanbod: Een leuke, afwisselende baan waarin u zichzelf ten volle kan ontplooien bij een onderneming in evolutie.
           

Terug naar de inhoud