Technical Support Engineer Rotating - EMR B.V. - Heerlen

Ga naar de inhoud
Functieprofiel Technical Support Engineer Rotating:


Doel van de functie
Waarborgen van optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de plants door  het geven van deskundig advies, rekening houdend met kwaliteit en kosten van de oplossing, binnen de werkprocessen Improve Plant, Maintenance en Turn-Arounds, zowel op vraag als proactief, voor de eigen technische expertise.
Daarnaast ondersteunt en adviseert TSE  de Improve organisatie bij de scoping en uitvoering van studies en projecten.


Inhoud van de functie
 • Geven van ondersteuning bij complexe storingen, bijvoorbeeld bij crashes, reparatieteams en participerend in RCA's (Root  Cause Analysis).
 • Leveren van technisch-inhoudelijke input bij Maintenance, Studies, Projects & Turn Arounds bij de scoping, Hazard & Operability Studies, ontwerp beoordeling, uitbesteding, selectie, evaluaties van activiteiten van firma's en uitvoeringsfase.
 • Opstellen, up-to-date houden en evalueren van TOS'en voor de complexe Maintenance opdrachten.
 • Vanuit Failure Mode & Effect Analysis, het initiëren en begeleiden van redesign van specifiek risicodragende equipment, het adviseren m.b.t.  de onderhoudsstrategie, de voorraad reserveonderdelen en de preventieve plannen.
 • Opstellen en borgen van equipment strategieën.
 • Volgen van ontwikkelingen en innovaties en deze met eventuele aanbevelingen onder de aandacht brengen van collega deskundigen of verantwoordelijk management.
 • Verhogen van het kennisniveau van technici en gebruikers op het expertisegebied d.m.v.  het geven van voorlichting, adviezen en trainingen hieraan.
 • Documenteren, archiveren en communiceren van alle relevante vaktechnische informatie
 • Initiëren van verbeteringen met als doel de beschikbare resources optimaal te benutten.
 • Onderhouden van een goede relatie met externe en interne klanten, leveranciers en externe experts.


Bevoegdheden
 • De Technical Support Engineer werkt binnen de bestaande Safety, Health & Environment structuur, eisen en systemen. Van de medewerker wordt verwacht dat deze verbeteringen aangaande Safety, Health & Environment meldt in de daarvoor bedoelde systemen om gezamenlijk tot een veiligere en gezondere omgeving te komen.
 • De Technical Support Engineer boekt de uren conform afspraak, zodat de kosten tijdig naar de klant kunnen worden verrekend. Hij kijkt kritisch naar de realisatie en acteert wanneer onder/boven budget wordt gerealiseerd.


Kennis- en opleidingsniveau
 • HBO opleiding met HBO werk- en denk niveau op technische gebied.
 • VCA vol
 • Wet- en regelgeving, SHE  aspecten in werkgebied
 • Kunnen beoordelen van andere vakdisciplines


Vereiste ervaring
Binnen het aandachts- en expertisegebied:
 • Interpreteren van wet- en regelgeving
 • Naleven van de SHE  aspecten
 • Praktische uitvoeringsdetails van afgegeven adviezen
 • Opstellen van complexe TOS’sen en opstellen van scopes langjarige specialistische ervaring binnen het (deel)expertisegebied.


Terug naar de inhoud